ALERT, tijdschrift voor sociaal werk en politiek

ALERT, tijdschrift voor sociaal werk en politiek, was het uithangbord van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk vzw. Veertig jaargangen lang is ALERT en zijn voorgangers verschenen. Tot eind 2014, toen verscheen het allerlaatste nummer. Lees zeker ook dit stuk op de Canon Sociaal Werk.
 

ALERT was een belangrijke speler in het sociaal werk in Vlaanderen. We zijn trots op de kwaliteit en diversiteit die we geboden hebben. We danken dan ook oprecht iedereen die voor ons schreef of van ver of dichtbij betrokken was bij de redactionele werking.

 

ALERT is niet meer maar ALERT zijn we meer dan ooit. POW koos immers om voluit in te zetten op Sociaal.Net. Samen met de collega’s van het Tijdschrift voor Welzijnswerk lagen we aan de oorspong van dit platform voor sociale professionals.

www.sociaal.net